Çocuk & ergen danışmanlığı, hem ailelerin çocukları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarda ailelere ve çocuklara sorunlarını aşmak ile ilgili yardımcı olmak, somut çözümler sunmak, hem de çocuk ve ergenlerin zihinsel, sosyal ve akademik becerilerine katkıda bulunmak amacını taşır. Bu kapsamda, Çocuk ve Ergen danışmanlığı, psikolojik danışmanlık faaliyetlerinin yanında; çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak, sosyal beceridikkat geliştirme vb faaliyetler içeren çalışmalar bireysel ve gerekli olduğu durumlarda oyun grupları da düzenlemektedir.

Çocuk ve Ergen danışmanlığı ayrıca, Kreş ve Anaokullarına yönelik değerlendirme, aile görüşmesi, seminer ve psikolojik destek hizmetleri de vermektedir.

Psikolog Tuğba Ayzet, çocuk ve ergenlerde oyun terapisi ve çocuk – ergen psikodrama yöntemleri ile çalışır.

Diğer danışmalarda olduğu gibi Çocuk ve Ergen Danışmanlığında da danışma süreci net hedeflerle başlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda uzmanlarımız, öncelikle aile ile görüşür ve aileye çocuklarını getirirken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında bilgi verir. Böylece, ebeveynler için sıkıntı yaratan, “çocuğa psikolog ile ilgili nasıl bir bilgi verileceği” konusu en baştan çözüme kavuşmuş olur.

Çocuk & Ergen Danışmanlığı Çalışma Alanlarımız

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Gelişim Çalışmaları

 • Gelişimsel Problemler

 • Davranış Problemleri

 • Tuvalet Eğitimi – Alt Islatma
 • Parmak Emme
 • Yalan Söyleme

 • Tırnak Yeme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık

 • Gelişimsel Problemler

 • Davranış Problemleri

 • Tuvalet Eğitimi – Alt Islatma
 • Parmak Emme
 • Yalan Söyleme

 • Tırnak Yeme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık

Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

 • Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri

 • Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi

 • Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri

 • Aileden Ayrışma ve Bireyselleşme

 • Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar

 • Özgüven Problemleri

 • Meslek ve Kariyer Danışmanlığı

 • Sınav Kaygısı

 • Gelecek Kaygısı

 • Cinsel Gelişim ile İlgili Danışmanlık

 • Alkol, Sigara, Madde Kullanımı ve Bağımlılığı