Uyguladığımız Test ve Ölçekler

Zekâ Testleri:

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)
 • Kent E-G-Y Testi

Kişilik Testleri:

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Semptom Tarama Testi (SCL-90-R) ve Kısa Semptom Envanteri

Gelişim Testleri:

 • Denver Gelişim Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Nörogelişimsel Testler:

 • Bender-Gestalt Görsel Motor-Algı Testi

İlgi ve Tutum Envanterleri ile Kendini Değerlendirme Ölçekleri:

 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri
 • Aile Değerlendirme Ölçeği
 • Otomatik Düşünceler Ölçeği
 • Problem Çözme Envanteri
 • Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Anketi
 • Sosyal Destek Ölçeği
 • Offer Benlik İmgesi Ölçeği
 • Benlik Saygısı Ölçeği
 • Risk Alma Davranışı Ölçeği
 • Akran İlişkileri Ölçeği

Projektif Kişilik Testleri:

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

Resim Testleri:

 • Aile Çiz Testi
 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Meslek ve Kariyer Envanterleri:

 • 5 (Beş) Faktör Kişilik Envanteri
 • Stres Ölçeği
 • İş Doyumu Ölçeği

Not: Yukarıda belirtilen sorun alanları ile ilgili psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek kapsamında hizmet verilmektedir. Tedavi ve tıbbi müdahale gerektiren durumlarda, danışanlarımız psikiyatriste yönlendirilmektedir.